Clubarts

Wat is een clubarts

De clubarts zorgt voor de fysieke en mentale gesteldheid en de medische zorg van de beroepsvoetballers. Ook zorgt de clubarts voor de organisatie en het functioneren van de medische staf. Bovendien is de clubarts is het aanspreekpunt voor de technische staf en de directie aangaande medische zaken. In het belang van de individuele speler en van het team heeft de arts ook een adviesfunctie, met respect voor de privacy van de individuele speler. Het staat een speler vrij te kiezen bij wie hij medisch-specialistische hulp zoekt, maar wel in overleg met de clubarts. Indien nodig begeleidt de clubarts de speler. Door intercollegiale contacten met de  consulenten heeft de clubarts direct en snel toegang tot het medisch specialistisch circuit. Het is van belang dat de medische staf een consistent en stabiel beleid voert, daar de directie en de technische staf met enige regelmaat wijzigen.

Certificering

Naast het lidmaatschap van het CCC bestaat er een kwaliteit certificering voor artsen werkzaam in het betaald voetbal. Een voetbal arts kan door de KNVB gecertificeerd worden als arts betaald voetbal (clubarts) of als consulent betaald voetbal. Middels certificering kan de kwaliteit van clubartsen en consulenten gewaarborgd en verbeterd worden. Een verzoek tot certificering kan worden ingediend via certificeringarts@knvb.nl De certificering wordt afgeven voor een periode van 5 jaar.

Voorwaarden voor certificering arts betaald voetbal

Voor NIET sportartsen is de aanbeveling de 3-daagse basis cursus sportgeneeskunde van de Vereniging voor Sportgeneeskunde te volgen. 

Voorwaarden voor certificering consulent betaald voetbal

 • In het bezit zijn van een arts diploma
 • Ingeschreven zijn in het BIG-register
 • Aangesloten zijn bij een klachtenregeling (Wkkgz)
 • Handelen conform de KNMG gedragsregels voor artsen
 • Ondertekende verklaring aanleveren dat de arts is benoemd door de BVO of KNVB

Hercertificering

Voorwaarden voor hercertificering arts betaald voetbal

 • Certificaat initiële certificering arts betaald voetbal aanleveren
 • ESMC certificaat (maximaal 5 jaar oud)
 • Aangesloten zijn bij een klachtenregeling (Wkkgz)
 • Handelen conform de KNMG gedragsregels voor artsen
 • Voldoende kennis bezitten van de taakvelden
 • Voldoende bij- en nascholing volgen:
  • 15 punten in 5 jaar uit categorie I
  • 15 punten in 5 jaar uit categorie II

Voorwaarden voor hercertificering consulent betaald voetbal

 • Certificaat initiële certificering consulent betaald voetbal aanleveren
 • Aangesloten zijn bij een klachtenregeling (Wkkgz)
 • Handelen conform de KNMG gedragscode voor artsen
 • Voldoende bij- en nascholing volgen:
  • 9 punten in 5 jaar uit categorie I

Nascholing arts betaald voetbal

Categorie 1:  Wetenschappelijke nascholing gebaseerd op de taakvelden beroepsgroep Arts Betaald Voetbal:

  • Activiteit : CCC Symposia en congressen
  • Frequentie : 2x per jaar een dagdeel van 4 uur
  • Punten : 3 punten per dagdeel

Categorie 2:  Overige deskundigheid bevorderende activiteiten.

  • Meerdaags medisch congres (voetbal)sport gerelateerd 6 punten
  • 1-Daags medisch congres (voetbal)sport gerelateerd 3 punten
  • Wetenschappelijke publicatie voetbalsport gerelateerd: als auteur 6 punten als co-auteur 3 punten
  • Verrichten van wetenschappelijk onderzoek (voetbal)sport gerelateerd 8 punten per jaar
  • Bestuursfunctie relevante vakinhoudelijke commissie 2 punten per jaar
  • Gastdocentschap symposium/workshop (voetbal)sport gerelateerd 2 punten per jaar

Lid worden?

Lidmaatschap kost €125 per jaar

Onze sponsoren

Homepagina

 

 • Wat is het CCC
 • Waarom lid worden van het CCC?
 • Bestuursleden

Congressen

 

 • Aankomende congressen
 • Prestaties

 

Besloten gedeelte

 

 • ALV
 • Ledenlijst